השכל יצר הטוב והדמיון יצר הרע-ההבדל בין מרה למי הצור- חטא העגל בגלל דמיון-סיבות המריבות והגירושין בין בני זוג-איך מחליטים על בן זוג או בת זוג-למה לא הניחו תפילין במדבר-סוד האצבעות וצפרניים- ענין הצל שלפני הגאולה.

Add Comment